пʼятницю, 26 жовтня 2018 р.

Конкурсні випробовування районного етапу "Учитель року-2019"


Конкурсні випробування районного етапу «Учитель року-2019»

Номінація «Географія»

Конкурсне випробування «Дослідження» (30 балів)
Мета: оцінити вміння конкурсантів проектувати дослідницько-пошукову діяльність учнів.
Формат: розроблення програми дослідження відповідно до тематик, передбачених навчальною програмою.
Тривалість презентації – до 20 хвилин; відповіді на запитання журі – до 5 хвилин.
Оцінюється: доцільність використання методів і засобів; відповідність між темою, метою, завданнями дослідження; логічність визначення завдань, структури дослідження, очікуваних продуктів і результатів; педагогічна цінність дослідження.

Конкурсне випробування «Методичний практикум» (40 балів)
Мета: оцінити методичну майстерність конкурсанта, його вміння використовувати сучасні підходи в компетентнісному полі Нової української школи.
Формат: проведення фрагменту уроку та демонстрація методів, прийомів, способів, засобів, форм діяльності (за вибором конкурсанта), що спрямовані на формування географічної компетентності учнів.
Тривалість виступу – до 15 хвилин, відповіді на запитання журі – до 5 хвилин.
Оцінюється: методична компетентність; спрямованість обраних методів, форм, способів, засобів, прийомів роботи на формування ключових та предметних компетентностей, зокрема географічної, їх доцільність; реалізація наскрізних змістових ліній, взаємодія учасників освітнього процесу.

Конкурсне випробування «Практична робота» (40 балів)
Мета: оцінити вміння конкурсантів використовувати картографічні джерела інформації (топографічні, загальногеографічні, тематичні карти).
Формат: підбір картографічного матеріалу за темою та проведення географічного дослідження (пояснення й оцінювання географічних процесів і явищ із використанням паперових та електронних джерел).
Оцінюється: уміння підбирати картографічний матеріал за темою дослідження, аналізувати його та робити висновки.

Конкурсне випробування «Тестування з фахової майстерності» (40 балів)
Мета: оцінити теоретичні знання конкурсантів.
Формат: комп’ютерне тестування; питання розподіляються у співвідношенні: 75% від загальної кількості – предмет і методика його викладання, 25% – психологія й педагогіка.