середу, 3 вересня 2014 р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЧИТЕЛЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ЗАСТУПНИКАМ ДИРЕКТОРІВ ТА ДИРЕКТОРАМ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКЛАДАННЯМ ПРЕДМЕТУ 2014-2015 н.р.


Відділ освіти Голованівської районної державної адміністрації
МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ВЧИТЕЛЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ЗАСТУПНИКАМ ДИРЕКТОРІВ ТА ДИРЕКТОРАМ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКЛАДАННЯМ  ПРЕДМЕТУ
2014-2015 н.р.У 2014-2015 навчальному році реалізація Державного стандарту базової та повної загальної середньої  освіти продовжується  у шостому класі.
Цілі, завдання і особливості  навчання першої іноземної мови в 6-му класі реалізується через навчально-методичне забезпечення  вивчення предмета. Вивчення іноземних мов  у цьому  навчальному році буде здійснюватись за програмами “Іноземні мови 5-9 клас,  Київ, Видавничий  дім «Освіта» 2013”  ( стор. 11)  та підручниками:
1.     Англійська мова
англійська мова 6 клас авт. Карп’юк О.Д. (вид. “ЛібраТерра”,        2014 р.);
Англійська мова 6 клас авт. Несвіт А.М. (вид. “Генеза”, 2014 р.);
2.     Німецька мова
німецька мова 6 клас авт. Горбач Л.В., Савченко Л.П., Сидоренко М.М, (вид. “Грамота”, 2014р.);
німецька мова 6 клас авт. Сотнікова С.І.,Гоголєва Г.В., (вид. “Ранок”, 2014р.);
3.     Французька мова
французька мова 6 клас авт. Клименко Ю.М. (вид. “Генеза”, 2014р.);
4.     Іспанська мова
іспанська мова 6 клас авт. Редько В.Г. (вид. “Генеза”, 2014.)
Навчання другої іноземної мови в 6-му класі реалізується через навчально-методичне забезпечення  вивчення предмета. Викладання другої іноземної мови  в цьому  навчальному році буде здійснюватись за тими ж програмами (але стор. 63, 2-а іноземна мова)  та підручниками: англійська мова 6(2) клас авт. Пахомова Т.Г., (вид. “Методика”, 2014р.); німецька мова 6(2) авт. Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф., (вид. “Ранок”, 2014р.);німецька мова 6(2) авт.Сидоренко М.М., Палій О.А., (вид. “Ранок”, 2014р.).
           Запровадження та вивчення другої  іноземної мови.
Нові Типові навчальні плани  для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (Наказ Міністерства від 29.05.2014 №664)  розроблені на виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти». Навчальний заклад, і батьки мають право вибору: вивчати чи не вивчати другу іноземну мову (російська мова не є іноземною мовою). Не скасовується вивчення другої іноземної мови (англійської, німецької, французької та іспанської), але вона не є обов’язковою для всіх. Для тих шкіл, класів, які виявляють бажання вивчати другу іноземну мову з п’ятого класу (або продовжувати її вивчення) є типовий навчальний план, який подано в наказі МОН № 664  – додаток № 10 – для української школи з вивченням двох іноземних мов. Якщо школа або клас виявляють бажання вивчати з п’ятого класу (або продовжувати вивчення) мови національної меншини,  вони використовують  типовий навчальний план для української школи з вивченням мови національних меншин – додаток № 12 (для вивчення російської мови тощо). При умові, що школа або клас не бажають вивчати ні мову національних меншин,  а ні другу іноземну мову, вони використовують  типовий навчальний план (додаток 1) з вивченням лише однієї (першої) іноземної мови. Школа, клас, або навіть підгрупа мають право обирати вивчення 2-ї іноземної мови (використовуючи для цього Додаток 10). Адміністрація школи не може приймати  рішення про запровадження  вивчення тієї чи іншої іноземної мови одноосібно, або мови національної меншини.  Усі пропозиції мають виноситися на обговорення і узгоджуватися з батьками на батьківські збори,  а рішення батьківських зборів розглядатися і затверджуватися педагогічною радою. Якщо друга іноземна мова вивчалася в п’ятому класі 2013-2014 н.р., то вона продовжує вивчатися учнями цього класу до  закінчення навчального закладу.
Уроки  іноземної мови мають навчальну і розвивальну мету : тренують пам'ять, розширюють світогляд, знайомлять з іншою культурою. Дуже важливо, щоб дитина бачила, що ця мова – засіб спілкування багатьох людей, а не тільки предмет у школі. Найважча мова – перша: у багатьох мовах є подібні слова, граматичні конструкції, слова-інтернаціоналізми.Англійська та німецька мови належать до різних груп (романської й німецької), але граматична будова, не кажучи вже про багато латинських запозичень у лексичному складі, у них схожа.
Основні відмінності у викладанні іноземної мови як другої в порівнянні з першою.
 Коли ми вивчаємо першу,  ми довго намагаємося зрозуміти, що таке іноземна мова і потребуємо достатньо багато часу для того,  щоб зрозуміти систему мови. Коли дитина починає вивчати другу іноземну  мову, у неї вже є досвід, уявлення про систему мови. Якщо ви знаєте англійську, вам уже не треба пояснювати, багато речей,  котрі відсутні в рідній мові,  проте присутні в англійській (наприклад артикль). У дитини  вже є відчуття мови,  присутня також і стратегія вивчення мови,  зазвичай  на підсвідомому рівні. Тобто,  дитина уже знає,  наприклад,  як їй краще запам’ятовувати  слова.Разом з тим збільшується свідома складова навчання, тобто дуже багато чого сприймається на свідомій основі, і саме тому процес вивчення другої іноземної мови  прискорюється. Знайомство із другою мовою варто розпочинати також  із ознайомлення учнів з культурним портретом країни. Наприклад,  у франкомовних країнах є  поняття "франкофонія" аналог в англійській - English-speaking countries англомовні країни. Розпочинаючи  вивчення французької мови, діти вже знають сотні французьких слів (макіяж, візажист, тет-а-тет, бульйон, гарнір, кутюр, багаж, дежавю), що полегшує її вивчення. Існує багато інших чинників, які  сприяють  роботі з навчання другої іноземної мови.
В учнів уже сформовані загальнонавчальні уміння, а саме:
·         робота в різних режимах (індивідуально, у парах, у групах);
·         уміння спостерігати, порівнювати,  аналізувати, аргументувати;
·         діти можуть розпізнавати, диференціювати мовні явища та слова (артиклі, імена власні, структуру пропозиції, дієслово-зв'язка);
·         уміння сприймати  іноземну мову на слух, спілкуватися з одним чи кількома співбесідниками;
·         користуватися словником, застосовувати інтуїцію.
Усі ці вміння й навички вже прищеплені вчителями першої іноземної  мови. Треба тільки вміло використовувати ці вміння. Уже із самого початку учень усвідомлює, що вивчення другої іноземної не такий уже і складний процес, якщо знати першу іноземну і використовувати ці знання при оволодінні другою. Практика навчання іноземних мов показує, що труднощі оволодіння кожною новою іноземною мовою зменшуються  приблизно удвічі в порівнянні із зусиллями, що витрачаються на вивчення першої іноземної мови.
Позитивне перенесення досвіду вивчення першої іноземної мови впливає  на різні рівні розвитку дитини:
·         на рівні мовно-мислительної діяльності: чим більшою кількістю мов людина володіє, тим більше розвинуті її мовно-мислительні механізми, такі як пам'ять, зорове та слухове сприйняття;
·         на рівні мови ‑ схожі лінгвістичні явища в першій іноземній мові, на рівні навчальних умінь, якими учень оволодів у процесі вивчення першої іноземної мови;
·         на рівні навчальних умінь, які учень засвоїв у процесі вивчення першої іноземної мови і які переносяться ним на оволодіння другої іноземної мови та полегшують процес засвоєння.
Обсяг курсу другої іноземної мови компенсується значним лінгвістичним досвідом учнів, отриманим при вивченні рідної та першої іноземної мов. Цей чинник є істотним у методиці навчання, оскільки, по суті, саме досвід учня визначає особливості навчання другої іноземної мови. Цей досвід характеризується синтезом знань, умінь і навичок, отриманих раніше,  має позитивний вплив на засвоєння другої іноземної мови, не дивлячись на наявність дії першої, що інтерферує.
Істотним у методиці викладання другої іноземної мови є врахування психологічних особливостей учнів. Навчання другої іноземної  мови розпочинається в ранньому підлітковому віці ‑ в 10-11 років із 5-го класу.Оволодіння складними інтелектуальними операціями та збагачення понятійного апарату роблять розумову діяльність більш стійкою та ефективною, наближаючи її в цьому відношенні до діяльності дорослого. Із цієї причини імітаційно-інтуїтивні прийоми в навчанні другої іноземної мови поступаються місцем аналітичним формам роботи, узагальненню, систематизації, порівнянню мовних фактів.Неодмінною умовою ефективності процесу навчання другої іноземної мови є її когнітивно-комунікативний характер, що припускає усвідомлене засвоєння. Головне місце відводиться завданням пізнавального характеру.При навчанні другої іноземної мови дуже важливо використовувати сучасні освітні технології, до цього зобов'язують і навчальні посібники, й інтенсивність процесу навчання ‑ дві години на тиждень. При цьому зменшується частка репродуктивної діяльності в навчальному процесі, що можна розглядати як ключовий момент в навчанні іноземних мов узагалі.До таких технологій можна віднести, наприклад: проблемне навчання; колективне навчання; різнорівневе навчання; дослідницькі методи навчання; проектні методи навчання; технологію дебатів; технологію ділових, рольових та інших видів ігор; навчання у співпраці; технологію дистанційного навчання.Починаючи із 5-го класу, усі ці технології на тому чи іншому рівні впроваджуються на уроках і в позаурочний час. Учні захищають свої проекти, проводять свої дослідження, виступають в якій-небудь ролі, пропонують свій варіант рішення проблеми з урахуванням вікових і мовних можливостей. Цілком очевидно, що комунікативна спрямованість навчання при цьому зберігає своє пріоритетне значення. Успішне оволодіння другою іноземною мовою залежить від того, наскільки забутий той факт, що вона друга, що, незважаючи на всі труднощі й не звертаючи увагу на брак мовних навичок, учні борсаються і випливають.Слід зазначити, що успішне навчання другої іноземної мови залежить не тільки й навіть не стільки від засвоєння матеріалу навчального посібника, скільки від ступеня занурення в "життя з іноземною мовою", участь в іншомовному житті не тільки  першої, але і другої іноземної мови.При навчанні другої іноземної мови є ще більше передумов, ніж при навчанні першої, завдяки наявності досвіду вивчення іноземної мови, більш пізньому початку навчання й, тим самим, більш усвідомленому підходу до вивчення мови.
Таким чином, можна враховувати індивідуальні особливості учня і диференціювати навчання, враховуючи рівень вивченої першої мови. Для одних учнів треба створювати умови для більш швидкого просування, іншим давати можливість для повторення та тренування. Дуже важливі принципи економії та інтенсифікації навчання. Процес оволодіння другою іноземною мовою можна значно інтенсифікувати, якщо учні мають високий рівень володіння англійською мовою.
Чинники, що сприяють економії часу та інтенсифікації процесу навчання:
·         володіння латинським шрифтом скорочує період альфабетизації і зводить його до роз'яснення та засвоєння відмінностей звуко-буквенних відповідностей у різних іноземних мовах, графічного і звукового образу слова;
·         наявність значного потенційного словникового запасу. Слова англійської мови, що мають схожість із іншими іноземними мовами, прямі запозичення з англійської мови, інтернаціоналізми полегшують процес навчання читання і сприяють більш швидкому оволодінню лексикою другої іноземної мови;
·         швидке просування у сфері читання сприяє більш швидкому розвитку соціокультурної компетентності;
Таким чином, при вивченні  другої іноземної мови не вимагається інтенсивна робота для формування в учнів уявлень про категорії, відсутні в рідній мові. Проте навіть у загальних категоріях першої і другої іноземних мов існує ряд відмінностей, на які важливо звернути увагу учнів із самого початку.Наявність загальних рис в мовах сприяє повному перенесенню явищ першої іноземної мови на схожі явища другої іноземної мови, що й викликає помилки. Саме тому, не дивлячись на спільність категорій, ряд збігів у понятійній сфері, тренування граматичних явищ другої іноземної мови не повинно бути менш інтенсивним, ніж у першій мові.З розвитком умінь і навичок у другій іноземній мові, збільшенням обсягу засвоєного мовного матеріалу відбувається постійне зменшення впливу першої іноземної мови  на другу. З часом учні починають усвідомлювати внутрішні закони побудови системи другої іноземної мови, формується "відчуття мови".
У 2014-2015 н.р вивчення іноземної мови продовжує вивчатися з першого класу за програмою «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи» Київ, Навчальний дім «Освіта», 2012 р.  В цьому році за цією програмою працюють учні 1-3 класів. Основна ціль викладання іноземної мови в першому класі є пропедевтична (підготовча). На практиці цей рік вивчення предмету є усним вступним курсом, який має на меті підготувати учнів до вивчення іноземної мови на наступному етапі (в другому класі). Перший клас початкової школи розглядається як основний у формуванні  іноземної вимови, ритміко- інтонаційних навичок та звуко-буквенних співвідношень. Учні перших класів загальноосвітніх навчальних закладів вивчають іноземну мову в обсязі однієї години на тиждень. 35 годин поділено на два півріччя: 16 годин у першому  – на засвоєння основ фонологічного аспекту та 19 годин у другому півріччі – на засвоєння звуко-буквенних співвідношень. В обох випадках оволодіння звуковою і буквеною системами іноземної мови  відбувається на основі виділених авторами комунікативних одиниць, що повністю відповідають тематиці ситуативного спілкування та реалізують мовленнєві функції,  запропоновані програмою. У програмі  з іноземної мови для 1 класу виділено найбільш відповідні сфери спілкування, а саме:
·        Особистісна – центром якої є сім`я, друзі, дозвілля, іграшки, тварини;
·        Публічна - охоплює свята та традиції пов’язані з ними;
·        Освітня – сконцентрована навколо предметів шкільного буття.
Закінчується  вивчення іноземної мови в першому класі  святом букваря, на якому учні демонструють здобуті знання, уміння й навички на основі комунікативних завдань іноземною мовою.
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки від   28.01.2014  №1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів» оцінювання навчальних досягнень учнів перших класів здійснюється вербально з усіх предметів інваріативної складової, в тому числі з іноземної мови.  При оцінюванні знань, вмінь і навичок учнів 2 класу (І семестр) за рішенням педагогічної ради замість балів використовуються словесні (вербальні) оцінки.