середу, 3 вересня 2014 р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЧИТЕЛЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ЗАСТУПНИКАМ ДИРЕКТОРІВ ТА ДИРЕКТОРАМ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКЛАДАННЯМ ПРЕДМЕТУ 2014-2015 н.р.


Відділ освіти Голованівської районної державної адміністрації
МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ВЧИТЕЛЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ЗАСТУПНИКАМ ДИРЕКТОРІВ ТА ДИРЕКТОРАМ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКЛАДАННЯМ  ПРЕДМЕТУ
2014-2015 н.р.У 2014-2015 навчальному році реалізація Державного стандарту базової та повної загальної середньої  освіти продовжується  у шостому класі.
Цілі, завдання і особливості  навчання першої іноземної мови в 6-му класі реалізується через навчально-методичне забезпечення  вивчення предмета. Вивчення іноземних мов  у цьому  навчальному році буде здійснюватись за програмами “Іноземні мови 5-9 клас,  Київ, Видавничий  дім «Освіта» 2013”  ( стор. 11)  та підручниками:
1.     Англійська мова
англійська мова 6 клас авт. Карп’юк О.Д. (вид. “ЛібраТерра”,        2014 р.);
Англійська мова 6 клас авт. Несвіт А.М. (вид. “Генеза”, 2014 р.);
2.     Німецька мова
німецька мова 6 клас авт. Горбач Л.В., Савченко Л.П., Сидоренко М.М, (вид. “Грамота”, 2014р.);
німецька мова 6 клас авт. Сотнікова С.І.,Гоголєва Г.В., (вид. “Ранок”, 2014р.);
3.     Французька мова
французька мова 6 клас авт. Клименко Ю.М. (вид. “Генеза”, 2014р.);
4.     Іспанська мова
іспанська мова 6 клас авт. Редько В.Г. (вид. “Генеза”, 2014.)
Навчання другої іноземної мови в 6-му класі реалізується через навчально-методичне забезпечення  вивчення предмета. Викладання другої іноземної мови  в цьому  навчальному році буде здійснюватись за тими ж програмами (але стор. 63, 2-а іноземна мова)  та підручниками: англійська мова 6(2) клас авт. Пахомова Т.Г., (вид. “Методика”, 2014р.); німецька мова 6(2) авт. Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф., (вид. “Ранок”, 2014р.);німецька мова 6(2) авт.Сидоренко М.М., Палій О.А., (вид. “Ранок”, 2014р.).
           Запровадження та вивчення другої  іноземної мови.
Нові Типові навчальні плани  для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (Наказ Міністерства від 29.05.2014 №664)  розроблені на виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти». Навчальний заклад, і батьки мають право вибору: вивчати чи не вивчати другу іноземну мову (російська мова не є іноземною мовою). Не скасовується вивчення другої іноземної мови (англійської, німецької, французької та іспанської), але вона не є обов’язковою для всіх. Для тих шкіл, класів, які виявляють бажання вивчати другу іноземну мову з п’ятого класу (або продовжувати її вивчення) є типовий навчальний план, який подано в наказі МОН № 664  – додаток № 10 – для української школи з вивченням двох іноземних мов. Якщо школа або клас виявляють бажання вивчати з п’ятого класу (або продовжувати вивчення) мови національної меншини,  вони використовують  типовий навчальний план для української школи з вивченням мови національних меншин – додаток № 12 (для вивчення російської мови тощо). При умові, що школа або клас не бажають вивчати ні мову національних меншин,  а ні другу іноземну мову, вони використовують  типовий навчальний план (додаток 1) з вивченням лише однієї (першої) іноземної мови. Школа, клас, або навіть підгрупа мають право обирати вивчення 2-ї іноземної мови (використовуючи для цього Додаток 10). Адміністрація школи не може приймати  рішення про запровадження  вивчення тієї чи іншої іноземної мови одноосібно, або мови національної меншини.  Усі пропозиції мають виноситися на обговорення і узгоджуватися з батьками на батьківські збори,  а рішення батьківських зборів розглядатися і затверджуватися педагогічною радою. Якщо друга іноземна мова вивчалася в п’ятому класі 2013-2014 н.р., то вона продовжує вивчатися учнями цього класу до  закінчення навчального закладу.
Уроки  іноземної мови мають навчальну і розвивальну мету : тренують пам'ять, розширюють світогляд, знайомлять з іншою культурою. Дуже важливо, щоб дитина бачила, що ця мова – засіб спілкування багатьох людей, а не тільки предмет у школі. Найважча мова – перша: у багатьох мовах є подібні слова, граматичні конструкції, слова-інтернаціоналізми.Англійська та німецька мови належать до різних груп (романської й німецької), але граматична будова, не кажучи вже про багато латинських запозичень у лексичному складі, у них схожа.
Основні відмінності у викладанні іноземної мови як другої в порівнянні з першою.
 Коли ми вивчаємо першу,  ми довго намагаємося зрозуміти, що таке іноземна мова і потребуємо достатньо багато часу для того,  щоб зрозуміти систему мови. Коли дитина починає вивчати другу іноземну  мову, у неї вже є досвід, уявлення про систему мови. Якщо ви знаєте англійську, вам уже не треба пояснювати, багато речей,  котрі відсутні в рідній мові,  проте присутні в англійській (наприклад артикль). У дитини  вже є відчуття мови,  присутня також і стратегія вивчення мови,  зазвичай  на підсвідомому рівні. Тобто,  дитина уже знає,  наприклад,  як їй краще запам’ятовувати  слова.Разом з тим збільшується свідома складова навчання, тобто дуже багато чого сприймається на свідомій основі, і саме тому процес вивчення другої іноземної мови  прискорюється. Знайомство із другою мовою варто розпочинати також  із ознайомлення учнів з культурним портретом країни. Наприклад,  у франкомовних країнах є  поняття "франкофонія" аналог в англійській - English-speaking countries англомовні країни. Розпочинаючи  вивчення французької мови, діти вже знають сотні французьких слів (макіяж, візажист, тет-а-тет, бульйон, гарнір, кутюр, багаж, дежавю), що полегшує її вивчення. Існує багато інших чинників, які  сприяють  роботі з навчання другої іноземної мови.
В учнів уже сформовані загальнонавчальні уміння, а саме:
·         робота в різних режимах (індивідуально, у парах, у групах);
·         уміння спостерігати, порівнювати,  аналізувати, аргументувати;
·         діти можуть розпізнавати, диференціювати мовні явища та слова (артиклі, імена власні, структуру пропозиції, дієслово-зв'язка);
·         уміння сприймати  іноземну мову на слух, спілкуватися з одним чи кількома співбесідниками;
·         користуватися словником, застосовувати інтуїцію.
Усі ці вміння й навички вже прищеплені вчителями першої іноземної  мови. Треба тільки вміло використовувати ці вміння. Уже із самого початку учень усвідомлює, що вивчення другої іноземної не такий уже і складний процес, якщо знати першу іноземну і використовувати ці знання при оволодінні другою. Практика навчання іноземних мов показує, що труднощі оволодіння кожною новою іноземною мовою зменшуються  приблизно удвічі в порівнянні із зусиллями, що витрачаються на вивчення першої іноземної мови.
Позитивне перенесення досвіду вивчення першої іноземної мови впливає  на різні рівні розвитку дитини:
·         на рівні мовно-мислительної діяльності: чим більшою кількістю мов людина володіє, тим більше розвинуті її мовно-мислительні механізми, такі як пам'ять, зорове та слухове сприйняття;
·         на рівні мови ‑ схожі лінгвістичні явища в першій іноземній мові, на рівні навчальних умінь, якими учень оволодів у процесі вивчення першої іноземної мови;
·         на рівні навчальних умінь, які учень засвоїв у процесі вивчення першої іноземної мови і які переносяться ним на оволодіння другої іноземної мови та полегшують процес засвоєння.
Обсяг курсу другої іноземної мови компенсується значним лінгвістичним досвідом учнів, отриманим при вивченні рідної та першої іноземної мов. Цей чинник є істотним у методиці навчання, оскільки, по суті, саме досвід учня визначає особливості навчання другої іноземної мови. Цей досвід характеризується синтезом знань, умінь і навичок, отриманих раніше,  має позитивний вплив на засвоєння другої іноземної мови, не дивлячись на наявність дії першої, що інтерферує.
Істотним у методиці викладання другої іноземної мови є врахування психологічних особливостей учнів. Навчання другої іноземної  мови розпочинається в ранньому підлітковому віці ‑ в 10-11 років із 5-го класу.Оволодіння складними інтелектуальними операціями та збагачення понятійного апарату роблять розумову діяльність більш стійкою та ефективною, наближаючи її в цьому відношенні до діяльності дорослого. Із цієї причини імітаційно-інтуїтивні прийоми в навчанні другої іноземної мови поступаються місцем аналітичним формам роботи, узагальненню, систематизації, порівнянню мовних фактів.Неодмінною умовою ефективності процесу навчання другої іноземної мови є її когнітивно-комунікативний характер, що припускає усвідомлене засвоєння. Головне місце відводиться завданням пізнавального характеру.При навчанні другої іноземної мови дуже важливо використовувати сучасні освітні технології, до цього зобов'язують і навчальні посібники, й інтенсивність процесу навчання ‑ дві години на тиждень. При цьому зменшується частка репродуктивної діяльності в навчальному процесі, що можна розглядати як ключовий момент в навчанні іноземних мов узагалі.До таких технологій можна віднести, наприклад: проблемне навчання; колективне навчання; різнорівневе навчання; дослідницькі методи навчання; проектні методи навчання; технологію дебатів; технологію ділових, рольових та інших видів ігор; навчання у співпраці; технологію дистанційного навчання.Починаючи із 5-го класу, усі ці технології на тому чи іншому рівні впроваджуються на уроках і в позаурочний час. Учні захищають свої проекти, проводять свої дослідження, виступають в якій-небудь ролі, пропонують свій варіант рішення проблеми з урахуванням вікових і мовних можливостей. Цілком очевидно, що комунікативна спрямованість навчання при цьому зберігає своє пріоритетне значення. Успішне оволодіння другою іноземною мовою залежить від того, наскільки забутий той факт, що вона друга, що, незважаючи на всі труднощі й не звертаючи увагу на брак мовних навичок, учні борсаються і випливають.Слід зазначити, що успішне навчання другої іноземної мови залежить не тільки й навіть не стільки від засвоєння матеріалу навчального посібника, скільки від ступеня занурення в "життя з іноземною мовою", участь в іншомовному житті не тільки  першої, але і другої іноземної мови.При навчанні другої іноземної мови є ще більше передумов, ніж при навчанні першої, завдяки наявності досвіду вивчення іноземної мови, більш пізньому початку навчання й, тим самим, більш усвідомленому підходу до вивчення мови.
Таким чином, можна враховувати індивідуальні особливості учня і диференціювати навчання, враховуючи рівень вивченої першої мови. Для одних учнів треба створювати умови для більш швидкого просування, іншим давати можливість для повторення та тренування. Дуже важливі принципи економії та інтенсифікації навчання. Процес оволодіння другою іноземною мовою можна значно інтенсифікувати, якщо учні мають високий рівень володіння англійською мовою.
Чинники, що сприяють економії часу та інтенсифікації процесу навчання:
·         володіння латинським шрифтом скорочує період альфабетизації і зводить його до роз'яснення та засвоєння відмінностей звуко-буквенних відповідностей у різних іноземних мовах, графічного і звукового образу слова;
·         наявність значного потенційного словникового запасу. Слова англійської мови, що мають схожість із іншими іноземними мовами, прямі запозичення з англійської мови, інтернаціоналізми полегшують процес навчання читання і сприяють більш швидкому оволодінню лексикою другої іноземної мови;
·         швидке просування у сфері читання сприяє більш швидкому розвитку соціокультурної компетентності;
Таким чином, при вивченні  другої іноземної мови не вимагається інтенсивна робота для формування в учнів уявлень про категорії, відсутні в рідній мові. Проте навіть у загальних категоріях першої і другої іноземних мов існує ряд відмінностей, на які важливо звернути увагу учнів із самого початку.Наявність загальних рис в мовах сприяє повному перенесенню явищ першої іноземної мови на схожі явища другої іноземної мови, що й викликає помилки. Саме тому, не дивлячись на спільність категорій, ряд збігів у понятійній сфері, тренування граматичних явищ другої іноземної мови не повинно бути менш інтенсивним, ніж у першій мові.З розвитком умінь і навичок у другій іноземній мові, збільшенням обсягу засвоєного мовного матеріалу відбувається постійне зменшення впливу першої іноземної мови  на другу. З часом учні починають усвідомлювати внутрішні закони побудови системи другої іноземної мови, формується "відчуття мови".
У 2014-2015 н.р вивчення іноземної мови продовжує вивчатися з першого класу за програмою «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи» Київ, Навчальний дім «Освіта», 2012 р.  В цьому році за цією програмою працюють учні 1-3 класів. Основна ціль викладання іноземної мови в першому класі є пропедевтична (підготовча). На практиці цей рік вивчення предмету є усним вступним курсом, який має на меті підготувати учнів до вивчення іноземної мови на наступному етапі (в другому класі). Перший клас початкової школи розглядається як основний у формуванні  іноземної вимови, ритміко- інтонаційних навичок та звуко-буквенних співвідношень. Учні перших класів загальноосвітніх навчальних закладів вивчають іноземну мову в обсязі однієї години на тиждень. 35 годин поділено на два півріччя: 16 годин у першому  – на засвоєння основ фонологічного аспекту та 19 годин у другому півріччі – на засвоєння звуко-буквенних співвідношень. В обох випадках оволодіння звуковою і буквеною системами іноземної мови  відбувається на основі виділених авторами комунікативних одиниць, що повністю відповідають тематиці ситуативного спілкування та реалізують мовленнєві функції,  запропоновані програмою. У програмі  з іноземної мови для 1 класу виділено найбільш відповідні сфери спілкування, а саме:
·        Особистісна – центром якої є сім`я, друзі, дозвілля, іграшки, тварини;
·        Публічна - охоплює свята та традиції пов’язані з ними;
·        Освітня – сконцентрована навколо предметів шкільного буття.
Закінчується  вивчення іноземної мови в першому класі  святом букваря, на якому учні демонструють здобуті знання, уміння й навички на основі комунікативних завдань іноземною мовою.
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки від   28.01.2014  №1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів» оцінювання навчальних досягнень учнів перших класів здійснюється вербально з усіх предметів інваріативної складової, в тому числі з іноземної мови.  При оцінюванні знань, вмінь і навичок учнів 2 класу (І семестр) за рішенням педагогічної ради замість балів використовуються словесні (вербальні) оцінки.

середу, 16 квітня 2014 р.

Підсумковий урок з теми «Пригоди та фантастика»


Тема .Підсумковий урок з теми «Пригоди та фантастика»
З досвіду роботи Белінської Тетяни Іванівни, учителя Красногірської ЗШ І-ІІ ступенів
Мета:збудити прагнення учнів продемонструвати свої знання та вміння із світової літератури; розвивати уміння учнів застосовувати набуті знання в незвичних, нестандартних ситуаціях; виховувати повагу до літератури; вчити дітей грати і перемагати, поважати переможців, правильно сприймати поразку.
Обладнання: зошити, ма­теріали для контрольної роботи, портрети письменників Дж.Свіфта та А.Конан-Дойля, картки з назвами, музичний запис: увертюра до
к-му «П’ятнадцятирічний капітан» та «Пригоди Шерлока Холмса».
Тип уроку:підсумковий.
Хід уроку
I.                   Організаційний момент.
-         Сьогоднішній урок я пропоную провести під таким девізом:
Пам’ятайте (мо), ви (ми)  талановиті.
Не розчаровуйтесь (мось) – у вас (нас) все вийде.
Щастя дістається тому, хто багато трудиться.
-         Давайте ці слова Леонардо да Вінчі прокажемо вголос, змінивши займенники третьої особи на другу особу.

-         Протягом кількох уроків ми з вами працювали над темою «Пригоди і фантастика». От сьогоднішній урок дасть змогу продемонструвати свої знання та вміння із світової літератури.А урок у нас буде командно-індивідуальний у вигляді конкурсної гри. Командний, тому що я вам пропоную працювати в єдиній команді, а індивідуальний – ви будете давати відповіді на запитання теми і колекціонувати ось такі відзнаки. Згодом ми їх порахуємо і будемо знати на скільки балів ми сьогодні попрацювали

1.     Конкурс «Музикальний»
Звучить музика з кінофільмів «П’ятнадцятирічний капітан» та «Пригоди Шерлока Холмса».
-         Ці мелодії вам відомі. Що це за музика?
-         Як ви гадаєте, з якою метою я запропонувала послухати музику?
-         Так ця мелодія дає зрозуміти, що й урок наш присвячений темі «Пригоди і фантастика».

2.     Конкурс  «Асоціації»
-         Які асоціації виникають у вас, коли ви чуєтеці слова?(пригоди, фантастика)
«ПРИГОДИ» - море, екзотика, вітрильник, пірати, острів, скарби…
 «ФАНТАСТИКА» - вигадка, НЛО, інопланетяни, літаючий острів
З асоціаціями ми справилися, а нагадайте, яка ж література є пригодницькою і що таке фантастика?
(Пригодницька література – твори із захоплюючим сюжетом про складні випробування через які проходять герої. В основі цих творів непримиренні конфлікти, в яких проявляється характер героя).
(Фантастика – різновид художньої літератури, який зображує нереальні події, створені фантазією автора).

3.     Конкурс «Знайомі імена»
-         При вивченні цієї теми до своєї літературної скарбнички ви внесли ще два всесвітньовідомі імені. Які?( Джонатан Свіфт, Артур Конан Дойл)
-         У мене до вас завдання. На дошці ви бачите портрети двох письменників, з творчістю яких ми вже знайомі. Тому я прошу підібрати картки (нижче на дошці), які б відносилися до життя і діяльності цих всесвітньовідомих письменників.
(учні по-черзі вибирають листки і відносять до портрета)

  ДЖ. СВІФТ                                                                            А.КОНАН-ДОЙЛЬ
   1667-1745                                                                                       1859-1930
«Небагато тих, які живуть сьогоднішнім днем.«Література насилу відкривається, як
 Більшість готується жити пізніше».Мушля».
          Ірландія                                                                                    Шотландія  
           Дублін                                                                                   Единбург
            Декан                                                                                      Лікар
«Мандри ЛемюеляГуллівера»                                          «Собака Баскервілів»

-         Отже, підсумуємо. Чому слово Англія, Лондон не віднесли ні вліво, ні вправо?

4.     Конкурс «Заморочки із бочки»(Учні по-черзі беруть запитання, думають
1 хв. і дають усні відповідь)
1.     Яких письменників, нам знайомих,  ми називаємо майстрами пригод і подорожей (Даніель Дефо, Жуль Верн, РобертСтівенсон, Джонатан Свіфт, Чарлз Діккенс, Марк Твен, Едгар По, КонанДойл)
2.     Які твори вони написали?  (Даніель Дефо «Природи Робінзона Крузо», Жуль Верн «П’ятнадцятирічний капітан», Роберт Стівенсон «Острів скарбів», Джонатан Свіфт «Мандри Гуллівера», Чарлз Діккенс «Різвяна пісня…», Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра», Едгар По «Золотий жук», КонанДойл «Пригоди Шерлока Холмса»).
3.     Яких письменників, що писали в жанрі фантастики ми знаємо?  Назвіть їх твори (Рей Бредбері «Усмішка», ГербертУеллс «Чарівна крамниця»)
4.     Скільки років пробув на острові  Робінзон Крузо»? (29 років і кілька місяців)
5.     Що шукав Легран на Селлівановому острові?Яким чином? (скарб пірата Кіда за допомогою криптограми)
6.     Для чого Дж.Свіфт у своєму творі вдався до фантастики?(Щоб висміяти державний устрій і суспільні порядки сучасної йому Англії, Джонатан Свіфт вдався до фантастики — зобразив подорожі головного героя до різних вигаданих країн.
7.     Який художній засіб застосував у своєму творі Дж.Свіфт?  (Танці на канаті,  плазування під палицею — це але­горичні шляхи досягнення придворної кар'єри. Та і вся Ліліпутія, алегорія на Англію з її порядками)
8.     Що таке детектив? Який письменник став засновником детективного жанру?( Детектив – нишпорка, детективна література – лiтература про розкриття складної, заплутаної таємницiздебiльшого злочину, шляхом використання методу логічного аналiзу).                                       
9.     Хто такий Артур Конан Дойл? Чим він уславився у світовій літературі?(Артур Конан Дойль — людина-легенда, лю­дина з високими інтелектуальними здібностями, новеліст, романіст, публіцист, автор творів про детектива Шерлока Холмса.)
10.                  У чому   секрет успіху творів А.Конан Дойла?(Сюжет оповідань складений так, що читач увесь час перебуває в напрузі. Він не знає тає­мниці до кінця).
11.                  Хто такий Степлтон і до чого зводився його злочинний план?(один із героїв твору А.Конан Дойла «Собака Баскервілів». Справжня мета Степлтона полягала у тому, щоб заво­лодіти маєтком і спадком сера Чарлза.)

5.     Конкурс. Автор та його герої.
-         Попередньо ви згадали письменників та їх твори жанру пригоди і фантастика. Цікаво, чи знаєте їх героїв?
На дошці портрети вивчених письменників, ось вам малюнки головних героїв з їх творів. Вам правильно вказати героїв, їх імена і авторів
(Даніель Дефо - Робінзон
Жуль Верн – Дік Сенд
РобертСтівенсон – ДжимГокінс
Джонатан Свіфт - Гуллівер
Чарлз Діккенс – Скрудж
МаркТвен- Том Сойєр
 Едгар По – Легран
КонанДойл–Шерлок Холмс)

6.     Конкурс «Ми детективи» із застосуванням дедукції.
- На кілька хвилин станьмо детективами. Розгляньте уважно портрет письменника та уявні речі, які йому належали. Спробуйте, користуючись дедуктивним  методом Шерлока Холмса, відтворити риси та звички, моменти біографії його загадкового авторасера Артура Конана
Дойла)
( на столі лежать
певні речі, портрет письменника )
- Зверніть увагу на зовнішність і на звертання «сер»
А) зовнішність, звертання (сер) свідчить, що ця людина англієць, знатний, елегантний,освічений)
Б) стетоскоп— ця річ свідчить, що її господар мав справу з медициною — був лікарем-хірургом.
В) географічна карта, кораблик— таку річ міг мати при собі тільки мандрівник
Побував у Африці, Австралії, на китобійному судні плавав до Льодовитого океану.
Г) боксерська рукавичка— займався спортом, був чемпіоном університету з боксу.
Д) ручка— письменник, написав цікаві твори.

7.     Конкурс. Речі в кишені.
-Як ви вже знаєте Гуллівер потрапив до іншої країни (Ліліпутії). Він дотримується їх законів, навіть дав себе ошукати.
- Отже, які речі знайшли в кишені Гуллівера під час обшуку?
Речі з кишені Гуллівера
1.     «По-перше: у правій кишені великого Чоловіка Гори (так я перекладаю слова «Квінбус Флестрін») після ретельного обшуку знайдено тільки великий шмат цупкого полотна, який міг би правити за килим для парадної зали палацу Вашої Величності.  (носовичок)
2.     У лівій кишені ми побачили величезну срібну скриню зі срібним-таки віком, якого ми, оглядачі, не могли самі підняти. Ми попросили Чоловіка Гору підняти віко, і один з нас, залізши в скриню, опинився по коліна в якомусь поросі, що, злетівши вгору, аж до наших облич, примусив нас обох довго чхати. (табакерка)
3.     У правій кишені камізельки виявлено величезний стос тонких білих пластин, складених докупи; стос цей, у три людини завтовшки, перев'язаний міцним канатом. Кожна пластина вкрита чорними знаками, кожен з пів долоні завбільшки, які ми смиренно дозволяємо собі вважати за літери.(записник)
4.      У лівій кишені камізельки лежала якась машина з двадцятьма довгими палями, на зразок огорожі перед палацом Вашої Величності. Гадаємо, що нею Чоловік Гора розчісує собі волосся, але це тільки наше припущення: ми не завжди вдавалися до розпитів, бо порозумітися з Чоловіком Горою дуже важко. (гребінець)
5.      У меншій правій кишені лежало кілька пласких кружал різного розміру з білого та червонуватого металу. Деякі білі кружала, зроблені ніби зі срібла, такі великі та важкі, що ми вдвох насилу підняли одне з них. (монети)
6.     У лівій кишені були два чорні стовпи неправильної форми; стоячи на споді кишені, ми ледве дотяглися до їхнього верху. Один із них має футляр і скидається на суцільну брилу; на верхньому кінці другого є якийсь білий круглий предмет, як дві наші голови завбільшки. Всередині кожного стовпа сховано по величезній сталевій пластині; ми зажадали їх побачити, бо вони здались нам небезпечним знаряддям. Чоловік Гора витяг їх із футлярів і пояснив, що в його країні один із цих предметів вживають для гоління бороди, а другим  ріжуть м'ясо. (бритва для гоління і ніж)
7.      З правої кишені звисає довгий срібний ланцюг, прикріплений до якоїсь чудної машини, що лежить на дні кишені. Ми звеліли витягти все, що було прикріплене до ланцюга; вийнята річ виявилася схожою на кулю - зісподу срібну, а зверху зроблену з якогось прозорого металу. На прозорому боці ми побачили якісь чудні знаки, розміщені по колу, але доторкнутись до них пальцем заважала та прозора речовина. Чоловік Гора підніс машину нам до вух, і ми почули безнастанний шум, як од водяного млина.(годинник)

8.     Конкурс. «Швидше, швидше» Тест на коротку правильну відповідь
1.     Гостре, нещадне висміювання людських або суспільних вад … (сатира)
2.     Деканом собору  святого Патріка був …  (Дж.Свіфт)
3.     Автор «Гуллівера» жив і працював у країні…(Англія)
4.     Автором творів про Шерлока Холмса був…(А.Конан Дойл)
5.     «Міністром без портфеля був»…(Дж.Свіфт)
6.     За професією Шерлок Холмс був …(лікарем)
7.     Шерлок Холмс користувався методом…(дедуктивним)
8.     Помічником і другом Холмса був…(доктор Ватсон)
9.     Холмс брався за справу, якщо вона обіцяла… (бути заплутаною)
10.                  Смішне в житті та мистецтві.(Комічне)
11.                  Незлостиво-насмішкувате відображення смішного в життєвих явищах.                                              ( гумор)
12.                   За давньою легендою, причиною нещасть роду Баскервілів був …(собака)

9.     Конкурс за твором А.Конан доля «Собака Баскервілів». Встановіть логічні пари.(колективна робота (2 хв.)
1Вотсон— детектив
2Генрі Баскервіль— слуга
3 Степлтон— лікар
4Берімор— помічник детектива
5 Лаура Лайонс— дружина Степлтона
6Шерлок Холмс— спадкоємець сера Чарльза
7Мортімер— натураліст
8Місіс Степлтон— сусідка сера Чарльза Баскервіля.
Учні зачитують характеристики героїв використовуючи малюнки.

10.           Конкурс. Робота для мозку.
Учитель показує загадкову картинку і пропонує учням сказати у якому творі зустрічаються подібні шифрування.
(Криптограма якою зашифроване місце знаходження скарбів із твору Е.По «Золотий Жук»)     
-         Що означає таке шифрування?
-         Які ще речі були потрібні Леграну, щоб знайти скарб? (гаряча сковорідка,жук, череп ну і лопата)
-          
11.            Конкурс. Загублені речі
Вчитель пропонує сказати, чиї речі, чи з якого твору (жук-скарабей «Золотий жук» Е.По, скрипка «Пригоди Шерлока Холмса» А.КонанДойл, стерно Жуль Верн «П’ятнадцятирічний капітан», підзорна труба Даніель Дефо «Природи Робінзона Крузо»,  компасДжонатан Свіфт «Мандри Гуллівера»,карта, Роберт Стівенсон «Острів скарбів»)
12.           Конкурс «Ти – мені, я – тобі»
-         Для цього завдання готували ви самі для своїх же товаришів?
З а п и т а н н я:
1.     Згадуючи біографію Дж. Свіфта, дайте відповідь на питання: «Про які проблеми англійського життя міг писати сатирик»?(Бідність народу, боротьба партій, нескінченні війни, тисячі загиблих, страждання простих людей, моральне обличчя урядовців, несправедливі закони, політичні інтриги, боротьба ірландського народу за незалежність)
2.     Яка пригода трапилась із Гуллівером?
3.     У Ліліпутії є символ правосуддя. Опишіть її. («Це була статуя у вигляді жінки із шістьма очима, у правій руці якої – розв'язаний мішок золота, а в лівій – меч»).
4.     Як  у Ліліпутії можна зробити придворну кар'єру.(Танці на канаті,  плазування під палицею — це але­горичні шляхи досягнення придворної кар'єри).
5.     Розкажіть «історію життя» літературного образу Шерлока Холмса.(прототипом Холмса був університетський професор Джозеф Белл, який вражав студентів дивовижною спостережливість і вмінням швидко аналізувати факти)
6.     У чому полягає суть  методу, яким керувався Шерлок Холмс?(розслідування злочину шляхом роздумів над багатьма іншими думками, фактами)
7.     Назвіть ознаки за якими твір «Собака Баскервілів»  вважають детективом.(наявна таємниця, пов’язана із злочином (смерть ЧарлзаБаскервіля), головний герой детектив у якого є помічник доктор Ватсон, йде логічне розслідування, зло карається)
8.     Доведіть, що «МанриГуллівера» - сатира.(Під виглядом Ліліпутії письменник змалював Англію, в якій він жив, добре знав її звичаї і закони, прядки в правлячих колах, спостерігав за діяльністю королів і прем'єр-міністрів, за боротьбою партій вігів і торі, сам брав у ній участь, як ми це знаємо з його біографії).
9.     На підставі чого Конан Дойл стверджував: «якщо й був Холмс, то це я сам»? (письменник наділив свого героя своїми звичками, Шерлок уживав улюблені слова і вирази письменника).
10.       Сатиричний жанр, в якому працював Дж. Свіфт.(памфлет- твір викривального змісту, що засуджує недоліки сучасного політичного, суспільного, культурного життя.)
11.       В яких країнах побував А.Конан Дойл? (Африці, Австралії)

12.       Конкурс. Знайди скарб.
Ось ми з вами подорожували разом із Гуллівером різними фантастичними країнами, разом із Шерлоком Холмсом розкривали злочини. Знаємо і інших авторів, які писали в жанрі детективу та фантастики. І самі стали детективами. Я пропоную застосувати дедуктивний метод, і розгадавши криптограму, знайти скарб, який стане винагородою за  сьогоднішній урок.
(ключ. На перетині цифр ви знайдете потрібну букву).
44 73 62 11 52
53 62 11 43 21
63 11 82
51 61
53 31 32 63 72 23                  (ШУКАЙ СКАРБ ТАМ, ДЕ СВІТЛО)


1
2
3
4
5
6
7
8
1
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
2
З
И
І
Ї
Й
К
Л
М
3
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
4
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ь
Ю
Я

Підсумок уроку.
Перегляньте свої нагороди. Підрахуйте. Поставте собі бали за підрахунками. Ось таким чином оцінені ваші знання з розділуКто весел, тот смеётся,
Кто хочет, тот добьётся,
Кто ищет, тот всегда найдёт