понеділок, 10 січня 2011 р.

Використання елементів інтенсивного навчання на уроках англійської мови


Відділ освіти райдержадміністрації
МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
Використання елементів інтенсивного   
  навчання на уроках англійської мови
                                                                  З досвіду роботи
                                                                  Ткачук Тетяни Іванівни,
       спеціаліста вищої
       кваліфікаційної категорії,
                                                                  старшого учителя
                   Перегонівської ЗШ І-ІІІ ст.2011р.
Використання деяких елементів інтенсивного навчання на уроках англійської мови

            Вивчення англійської мови сприяє різнобічному розвитку особистості, оскільки створює умови для вільного спілкування, відкриваючи цим самим доступ до скарбниць людської мудрості і життєвого досвіду.
            Однією з найважливіших умов підвищення ефективності навчання іноземної мови є інтенсифікація процесу навчання. Це освоєння навчального матеріалу з використанням “ділових ігор”, творчим розвитком якої є логічне моделювання найбільш уживаних розмовних і граматичних структур.
            Наприклад учні уперше приїхали до Лондону, але вони не знають, як дістатись до місць, які їх цікавлять. На дошці подаються зразки діалога:

the  Houses of Parliament?
Buckingham Palace?
Big Ben?
Trafalgar Square etc.?
- Excuse me, could you tell me
   the way to 
- Excuse me, What is the     
  shortest way to
- Excuse me, is it the right
   way to
                       
-          With pleasure. I am going in this direction.
-          Sorry, I am a stranger here myself/ Ask the policeman over there.
             Для вивчення цього мікродіалогу я користуюсь прийомом шеренги, що рухається. Учні стоять у двох шеренгах обличчям один до одного і після спілкування зі своїм партнером, який стоїть навпроти, пересувається за годинниковою стрілкою. Це забезпечує багаторазове повторення мовленнєвого зразка, зберігаючи елемент новизни завдяки новому співрозмовнику.
            На другому етапі на дошці вивчаються вирази, які допомагають пояснити місце знаходження предмета чи об’єкта.
     go down street two blocks                     пройдіть два квартала
     straight ahead                                         прямо вперед
     take the left turning                                поверніть ліворуч
     the opposite direction                             протилежний   напрямок
     within 10 minutes walk                          в десяти хвилинах ходьби
     for about a mile                                       приблизно милю
     on the right hand side                             з правої сторони
     take the underground                             їдьте на метро
     take bus 4                                                сідайте в автобус №4
     get off at the supermarket                      вийдіть біля   супермаркету
     cross the street                                          перейдіть вулицю
     a parking lot                                                         майдан для  паркування машин.

    Ці вирази навчаються з дошки і записуються в словники. Вдома діти вивчають зворотній переклад цих виразів.
            На підстановчій таблиці окремо вивчають вирази: наприклад as far as.
the British museum
Covent  Gardne Opera
Old Vic Theatre
Leicester Square
the Cenotaph etc.
Go as far as
       На дошці вивішується макет з визначними місцями Лондона і назвами вулиць і площ.
Translate the directions:
Get on bus 14 and go as for as Trafalgar square.
Get off there and go down the street three blocks more.
Cross the street and take the right turning.
Within 15 minutes walk you’ll see  a high column with the figure of  Lord Nelson on top/.This is Trafalgar square.
Потім дивлячись на макет, діти запитують один одного, як дістатись до певного визначного місця і показують це на макеті. Після цього я використовую вправу “Самостійний пошук партнера”. Вона передбачає вільне пересування учнів по класу.
            Діти рухаються по класу, зупиняючись і запитуючи один одного, який найкоротший шлях до того чи іншого місця. Інший учень має використати щонайменше 3-4 вирази, показуючи дорогу. Такі види вправ можна використовувати там , де вивчається тема “місто”
            При вивчені теми: “Environmental Protection” в 10 кл. Можна провести міжнародну конференцію, присвячену екологічній проблемі, на якій зібрались представники різних країн, щоб заслухати представників Білорусі, України і Великобританії по цій проблемі. Урок проводиться на заключному етапі вивчення теми.
            На кожному столі табличка та державний прапор тієї країни, яку вони представляють. Беруть участь представники Канади, США, Великобританії, України, Нової Зеландії, Австралії.
            Ведучий: Attention! Participants of the International Conference devoted to environmental protection have gathered here to discuss this problem and find some  solution. On the agenda are the reports of Great Britain, Belorus and Ukraine concerning this problem.
Pupil №1. I represent Great Britain. I must say that nowadays millions of people are worried about what is happening to the environment. The core of the matter is that every year world industry emits into the atmosphere about 1000 mln tons of dust and harmful substances. People suffer from smog. The pollution of air, land and water and the destruction of the ozone layer can lead our planet to a global catastrophe. The world seas and oceans are polluted but the waters around the United Kingdom are the most polluted in Europe. More than 35 mln cubic metres of pollution enter north European rivers and all of these  rivers flow into the North Sea.
            One of Britain’s biggest nuclear power stations Sellafield  produces 10 mln litres of radioactive water every day.
            Special ships burn 90000 tons of chemical waste in the North Sea every year. For example, the Irish Sea contains more radioactive pollution than any other sea in the world.
By the way, Britain has come of the dirtiest  beaches in Europe.
Pollution affects fish and the animals that eat the fish. It includes human beings.
            Pupil 2. I represent Belorus. The contradictions between man and nature are dramatic nowadays. The forest are cut out. The rivers and lakes dry up. The animals disappear. Fauna and flora are destroyed. Vast areas are contaminated. Thousands of hectars of forest areas are burnt for different reasons. The air is polluted? Rivers and lakes are polluted too.
            Pupil 3: - Я представник України.
Interpreter: - I represent Ukraine.
- Це загальновідомий факт, що забруднення повітря, морів і річок дуже шкідливе для здоров’я людей.
- It’s a well - known fact that pollution of the air, seas and rivers is very harmful for people’s health.
- Але є ще й інша проблема., яку Україна не може вирішити самостійно.
- But there is another problem that Ukraine can’t solve independently.
- Це поганий стан саркофагу.
- It’s a bad state of the sarcophagus/
- Якщо його не накрити, то радіоактивні відходи попадуть в ґрунт, воду і повітря і забруднять величезні площі України і сусідніх країн.
- If it is not covered radioactive wastes will get into the soil, land and water and contaminate vast areas of Ukraine and neighbouring countries.
- Ми не повинні забувати, що підчас вибуху на Чорнобильській АЕС, радіація забрала життя мільйонів людей і забруднила площі Росії і Білорусії.
- We must not forget that during the blast at the Chornobyl nuclear power station, radiation killed millions of people and contaminated large areas of Russia and Byelorus.
- Це не повинно повторитися.
- It must not be repeated.
- Україні потрібно 800 млн. доларів на ці цілі.
- Ukraine needs 800 mln. dollars for this purpose.
Ведучий: So, let’s think what can be done to restrict pollution.
Pupil 1: I suggest that use should we purification equipment in industry.
Pupil 2: I think it is necessary to use wasteless technologies too.
Ведучий: Any other suggestions?
Pupil 3: We must learn to use natural resources of energy souch as: wind, sun, etc.
Pupil 4: I suggest that each factory should purify and reuse the same water.
Ведучий: Any other suggestions?
Pupil 5:  It is necessary to put into operation the closed cycle use of  water in industry.
Ведучий: Those who are in favour, put up your hands.
                 Unanimously. As far as Ukraine is concerned and the assistance to Ukraine. I think we shall address the International Currency Fundfor help.
 I thank you for attention. The conference is over.
При вивченні теми “My Friend”, наприклад, можна використати рольову гру – інтерв’ю між кореспондентом та учнями – респондентами. В цій ситуації використовують прийом “натовп”.
-          Excuse me, I am a correspondent of Digest
Ukraine – young
Ukraine – centre
News from Ukraine etc.
            Have you a friend?

to describe your friend’s appearance?
to say a few words about your  friend’s character?
to say a few words about your  friend’s hobby?
to tell me how you spend your  free time together   
       with your friend ? etc.
News from Ukraine etc.
            Have you a friend?
Would you be so kind as

            Can you always rely on your friend? Can you give an example to prove this?  Is your friend careful, thoughtful, hard-working ? Prove this.
What traits of your friend’s character would you like to posses too ?
            Звичайно, учні вдома готують відповіді на запитання про товариша і складають запитання. На уроці вони будуть виступати в ролі журналіста. Тоді рольова гра проходить жваво і цікаво. Діти легко перевтілюються в різні персонажі, мають багату уяву і все це на користь доброму засвоєнню лексичних та граматичних структур.
            Психологи, методисти, лінгвісти наполягають на тому, щоб учні говорили іноземною мовою те, що їм хочеться сказати. Для цього їх  потрібно поставити в такі обставини, які стимулюють спілкування.
            Необхідно пропонувати учням захоплюючий і пізнавальний матеріал, який впливає як на інтелектуальну, так і на емоційну сферу.
            Інтенсивний метод будується на великому об’ємі мовного матеріалу, який вводиться і закріплюється завжди в контексті спілкування у вигляді полілогів – це необхідний момент на всіх етапах навчання.
            В полілогах можуть бути і ролі простодушних диваків і фантазерів. Взаємовідносини повинні будуватись на гуморі і самоіронії.
            Є полілоги, в яких вирішуються серйозні проблеми, хвилюючі молодих людей. Тоді в них діють герої – молоді люди, над долями яких є сенс подумати, а для цього варто тільки перевтілитись.
            Наприклад, працюючи над темою «Проблеми української молоді» можна провести соціологічне опитування на Хрещатику в Rиєві або на вулиці нашого села.
            Необхідним елементом при роботі з полілогом являється жестикуляція (схвалення, зупинка таксі, виклик офіціанта, прощання, вираження невпевненості, здивування).