вівторок, 17 січня 2012 р.

Тренінгове заняття «Психологічна готовність старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання»
                                               Бондаренко Вікторія Степанівна
                                               практичний психолог
Голованівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
імені Т.Г.Шевченка


                                               Тренінгове заняття
«Психологічна    готовність старшокласників до зовнішнього
незалежного оцінювання»  

            Всеукраїнський проект зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів України має на меті виявлення реального рівня знань, забезпечення рівного і справедливого доступу до навчання у вищих навчальних закладах, здійснення аналізу стану освіти та прогнозування її розвитку. Розглядаючи проблему готовності до тестування, слід відзначити, що рівень розвитку пізнавальних процесів старшокласників дозволяє їм успішно упоратися з такою формою оцінювання. Серед труднощів виконання завдань зовнішнього незалежного оцінювання відзначають недостатню сформованість у школярів емоційно-позитивного ставлення до випробування, навичок самореалізації в напруженій ситуації.
            Тренінгове заняття допоможе старшокласникам налаштуватись на позитивний результат, зняти емоційну напругу.


Література:

1.      Асеев В.Г. Мотивация поведения и  формирование личности. М., 1976.

2.      Вачков И.В. Основы группового тренинга Психотехники: Учебное пособие. – М.; Ось – 89, 2001. – 224 с.

3.      Занюк С.С. Психологія мотивації та емоцій. – Луцьк, 1997. – 180 с.

4.      Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці. – К., 1989.

5.      Психологічний інструментарій. Мотивація та саморегуляція. – К., Главник, 2004. – 96 с.

6.      Психологічний інструментарій. Технологія тренінгу. – К., Главник, 2005. – 112 с.     Мета заняття:  попередити емоційну напругу випускників під час складання тестів ЗНО, виробити навички саморегуляції негативних емоцій, навчити оптимально використовувати час, мобілізовувати розумові та вольові зусилля.

План  проведення заняття
№ п/п
Вид роботи
Орієнтовна тривалість (хв)
Необхідне оснащення
1.
Вступне слово
5

2.
Знайомство
Вправа «Я через 10 років»

10
Аркуші паперу А-4 на кожного учасника, фломастери
3.
Вправа «Очікування»
(«Зоряне небо»)
5
Плакат «Зоряне небо», вирізані з кольорового паперу зірочки
4.
Мозковий штурм «Зовнішнє незалежне оцінювання – це…»

5
Аркуш паперу А-1, фломастери
5.
Інформаційне повідомлення «Зовнішнє незалежне оцінювання – це…»

5

6.
Вправа «Якості та вміння, необхідні для успішної здачі ЗНО»

20
Аркуші паперу А-4 на кожного учасника, фломастери
7.
Вправа «Похвала самому собі»
10

8.
Вправа «Я складаю ЗНО»
25
Бланки з тестовими завданнями, ручки
9.
Підсумки заняття
5
Плакат «Зоряне небо»
Хід заняття

  1. Вступне слово. Тренер вітає учасників. Повідомляє про тему, мету, тривалість заняття (1 година 30 хвилин).
  2. Вправа „Давайте познайомимось: я через 10 років”.
Мета: створити позитивний прогноз власних досягнень учнів та мотивацію на успіх.
Учні називають себе і розповідають, якими стануть через 10 років.
Запитання психолога: « Для чого ми познайомились таким чином, адже ви знаєте один одного багато років?»
  1. Вправа „Очікування”.
Мета: сформувати мотивацію роботи під час заняття.
Психолог роздає всім учасникам вирізані з кольорового паперу зірочки, на яких школярі записують очікування від тренінгу. Побажання зачитують і прикріплюють на плакат „Зоряне небо.”
  1. Мозковий штурм.
Продовжити речення: «Зовнішнє незалежне оцінювання – це …»
Мета: визначити у старшокласників рівень знань про зовнішнє незалежне оцінювання.
  1. Інформаційне повідомлення „Зовнішнє незалежне оцінювання – шлях до вищої          освіти”.
Мета: Надати випускникам інформацію про вимоги ЗНО – 2009. Ознайомити з методичними матеріалами, тестовими бланками тощо.
  1. Вправа «Якості та вміння необхідні для успішної здачі зовнішнього незалежного оцінювання».
Мета: з’ясувати уявлення учасників про важливі якості та вміння особистості, необхідні для успішної здачі ЗНО.
Психолог пропонує: «Кожному учаснику потрібно самостійно скласти і записати список якостей та вмінь, які, як ви вважаєте, необхідні для успішної здачі ЗНО. На виконання – 5 хвилин». Після виконання ведучий вивішує плакат з написом «Якості та вміння, важливі для ефективного спілкування» і пропонує кожному учаснику по колу назвати по одній якості чи вмінню, які записані в його списку. Психолог записує запропонований варіант на плакат після того, як вся група з ним погодиться. Коли робота над плакатом завершена, психолог пропонує для обговорення питання: «Чи відрізняються списки, складені вами індивідуально від загального? Як саме?».
7.    Вправа «Похвала самому собі».
Мета: навчити підбадьорювати себе.
Завдання: Згадайте подію, коли ви досягли успіху, проявивши наполегливість, цілеспрямованість, кмітливість. Згадайте емоційний стан (задоволення, піднесення), в якому перебували в ситуації успіху і перемоги.
Похваліть самого себе. Зобов’яжіть себе і надалі так працювати.
8.    Вправа „Я складаю тестування ”.
Мета: виробити практичні навички, необхідні під час виконання завдань ЗНО.
Учні обєднуються в  4 групи і протягом 20 хвилин виконують частину тесту з української мови. Діти звертають увагу на особливості заповнення тестового бланку, можливі помилки, неточності. Виконання завдання обговорюється, школярі вказують на труднощі та проблеми.
9.    Підсумки заняття.
Учні по черзі підходять до плаката „Зоряне небо”, відшуковують свої зірки , зачитують очікування, співставляють їх з досягненнями.
Кожен учасник свою зірку забирає з собою, аби мати чітку мету в житті та спрямувати зусилля на здійснення заповітних мрій.